ب ... ر ... ف

:: ب ... ر ... ف
اره برف ، صبح دیروز هوا به شدت سرمای خوشگلی داشت...سرمایی که عطر برف داشت...برفی که از راه نرسیده بود...راه ی که چیزی به انتهای اون باقی نمونده بود... واین باقی یعنی ساعت 5 عصر...بعد از چند سال چهره شهر سفید پوش شده بود.... حس بی نهایت زیبایی داشت زمانی که برف می بارید سر ها در دو دسته قابل تقسیم بود !...مردمی که انگار کسی دنبالشان کرده .... و افرادی که معنای برف را می فهمند....کسانی که از بوی خوش برف سرمست می شدند... خیلی ی دوست داشتنی بود....برف جان ما را تنها نگذار...بگذار از بودنت لذت ببریم....

+پیوست: خیابان چهارباغ

+برف برف برف می با ره....

منبع : "Time flies"ب ... ر ... ف
برچسب ها :

نگاهی به دور شدن از حاشیه ها !

:: نگاهی به دور شدن از حاشیه ها !
هر سال عید که می شود ، جشنی به پا می شود ، به نام نوروز 

در این جشن ، رسم بر این است که اقوام کوچک و بزرگ به اصطلاح صله رحم کنند و از حال یکدیگر با خبر شوند...

------

در زمان ملاقات ، جمله ی " سلام عیدتون مبارک ، سال خوبی داشته باشین " بر زبان جاری می شود. قسمت دوم این عبارت کمی مشکل ساز است !

بی هیچ توضیح و مقدمه ای>>

شاید بهتر باشد بگوییم : سال خودتون رو مبارک کنید یا سال خوبی رو ایجاد کنید !

+نوشته به دلایلی پرش فکری دارد

+تفکر قسمت اخر با خواننده !

منبع : "Time flies"نگاهی به دور شدن از حاشیه ها !
برچسب ها :

ع...ش...ق !

:: ع...ش...ق !
چند روز پیش مطلبی رو خوندم که خیلی به دلم نشست...دوست داشتم که اینجا پستش کنم:

برای عشق سه فاکتور رو در نظر می گیرن:

> اشتیاق > صمیمیت > تعهد

-که به مثلث هشق معروفه

و با این عوامل 8 نوع عشق به وجود میاد که در ادامه مطلب اون رو به نگارش درمیارم:

منبع : "Time flies"ع...ش...ق !
برچسب ها :

نوجوان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ...

:: نوجوان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ...

 

نوجوان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗُﻨﮓ ﺑﻠﻮﺭ ﭘُﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﺭﺗﯿﺰ ... ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺗﻮﻭ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﭽﯿﻨﯽ ... ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺏ ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺏ ، ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺏ ، ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺏ ، ﺧﺎﻧﻪﺀ ﺧﻮﺏ ، ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺣﺘﺘﺎ ... ﺗﻮﻭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ، ﺑﺎﻫﺎﺷﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﺣﺘﺘﺎ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺎﻣﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﮔﺪﺍﺧﺘﮕﯽ ، ﺗﺎ ﺑﺮﺷﺘﮕﯽ ... ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﺟﺰﻭ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ ، ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮﻭ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﯾﮏ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﺣﺘﺘﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺣﺲ ﺳﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ... ﭼﻮﻥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ ... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ... ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺰﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻧﺶ ، ﻭﺧﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺑﯿﺎﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﺍﺯ ﺩﻫﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ... ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺨﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﯼ ﻓﻼﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ! ... ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺀ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﮐﻪ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ، ﺳﮕﯽ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﮕﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ...
پ.ن: محسن باقرلو. نویسنده

منبع : "Time flies"نوجوان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ...
برچسب ها : ﺧﯿﻠﯽ ,ﺣﺘﺘﺎ ,ﻣﯿﮑﻨﯽ

هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است !

:: هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است !
هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است اینکه وقتی دیگران شایعه می سازند، دهانمان را ببندیم اینکه بدون خصومت، به انسانها و سازمانها لبخند بزنیم اینکه کمبود محبت در جهان را از طریق محبتهای کوچکتر در زمینه های شخصی تر و کوچکتر جبران کنیم به کارمان، ایمان بیشتری داشته باشیم صبر و حوصله ی بیشتری داشته باشیم و برای انتقام جویی های حقیر به سراغ نقد دیگران نرویم.

 

"هرسه"

منبع : "Time flies"هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است !
برچسب ها : اینکه ,بیشتری داشته ,داشته باشیم ,باقی مانده ,انجام باقی ,برای انجام ,بیشتری داشته باشیم